Mala pomoć pri traženju adrese!

Cesta Braće Radić Mala Subotica

Lokacija      Karta      Komentari      Tablica udaljenosti
Pogledaj slike Cesta Braće Radić Mala Subotica

46.374461 (SJEVERNO 46° 22' 28.06")

16.525789 (ISTOČNO 16° 31' 32.84")

Ulica (Ime određene ulice. Put s autocestom=* i odgovarajuće ime trebale bi se naći u blizini. Ulica je javni prolaz (obično popločan) u nekom izgrađenom okolišu. To je javna parcela koja se spaja na građevine u nekom urbanom okruženju, na kojoj se ljudi mogu slobodno sastajati, komunicirati i kretati. Ulica može biti jednostavna - ravan komad zemlje, ali je češće popločan tvrdim i izdržljivim površinama kao što su beton, granitne kocke ili cigle. Dijelovi ceste mogu biti i izravnati asfaltom, u njih mogu biti umetnuti željezni dijelovi ili mogu biti drugačije pripremljeni da podupiru nepješački promet.), Cesta (Sljedeća najvažnija cesta u sustava cesta neke države. (Često povezuju gradove).)

710 m

2022

  • Da li je točna lokacija?
Odaberi Street View (povuci žutog čovjeka)

Povećaj mapu (veća karta)


Komentari

U tablici ispod se nalaze mjesta interesa, ceste i ulice, objekti i zgrade, trgovine, slični objekti, hoteli apartmani i smjestaj, gradovi te adrese u Hrvatskoj koje su po udaljenosti najbliži adresa Cesta Braće Radić Mala Subotica. Kartu pogledajte gore na stranici. Za detalje kliknite oznaku na karti. 27 lokacija se nalazi u blizini. Najbliža adresa je za 40 m.

PREVEDENO NA JEZIKE: hr de

GRADOVI U HRVATSKOJ: Adrese Klana Adrese Magadenovac

Podatci su ažurirani u periodu od 2009 do 2019 godine. Vrijeme generiranja stranice 11.5 milisekundi.

Share This