Mala pomoć pri traženju adrese!

Josipa Slavenskog Mala Subotica

Lokacija      Karta      Komentari      Tablica udaljenosti
Pogledaj slike Josipa Slavenskog Mala Subotica

46.366735 (SJEVERNO 46° 22' 0.25")

16.487289 (ISTOČNO 16° 29' 14.24")

Ulica (Ime određene ulice. Put s autocestom=* i odgovarajuće ime trebale bi se naći u blizini. Ulica je javni prolaz (obično popločan) u nekom izgrađenom okolišu. To je javna parcela koja se spaja na građevine u nekom urbanom okruženju, na kojoj se ljudi mogu slobodno sastajati, komunicirati i kretati. Ulica može biti jednostavna - ravan komad zemlje, ali je češće popločan tvrdim i izdržljivim površinama kao što su beton, granitne kocke ili cigle. Dijelovi ceste mogu biti i izravnati asfaltom, u njih mogu biti umetnuti željezni dijelovi ili mogu biti drugačije pripremljeni da podupiru nepješački promet.), Stambeno područje (Predvladavaju kuće ili stambene zgrade)

181 m, 421 m, 251 m

3041

Da

50 km/h

  • Da li je točna lokacija?
Odaberi Street View (povuci žutog čovjeka)

Povećaj mapu (veća karta)


Komentari

U tablici ispod se nalaze mjesta interesa, ceste i ulice, objekti i zgrade, trgovine, slični objekti, hoteli apartmani i smjestaj, gradovi te adrese u Hrvatskoj koje su po udaljenosti najbliži adresa Josipa Slavenskog Mala Subotica. Kartu pogledajte gore na stranici. Za detalje kliknite oznaku na karti. Galeriju, tj. slike Josipa Slavenskog Mala Subotica pogledajte ovdje. 26 lokacija se nalazi u blizini. Najbliža lokacija je za 620 m.

PREVEDENO NA JEZIKE: hr de

GRADOVI U HRVATSKOJ: Adrese Klana Adrese Magadenovac

Podatci su ažurirani u periodu od 2009 do 2019 godine. Vrijeme generiranja stranice 9.25 milisekundi.

Share This