Mala pomoć pri traženju adrese!

Priključak na autocestu Mala Subotica

Ulica cesta put      Karta      Komentari      Tablica udaljenosti
Pogledaj slike Priključak na autocestu Mala Subotica

46.350346 (SJEVERNO 46° 21' 1.25")

16.534668 (ISTOČNO 16° 32' 4.8")

Ulica (Ime određene ulice. Put s autocestom=* i odgovarajuće ime trebale bi se naći u blizini. Ulica je javni prolaz (obično popločan) u nekom izgrađenom okolišu. To je javna parcela koja se spaja na građevine u nekom urbanom okruženju, na kojoj se ljudi mogu slobodno sastajati, komunicirati i kretati. Ulica može biti jednostavna - ravan komad zemlje, ali je češće popločan tvrdim i izdržljivim površinama kao što su beton, granitne kocke ili cigle. Dijelovi ceste mogu biti i izravnati asfaltom, u njih mogu biti umetnuti željezni dijelovi ili mogu biti drugačije pripremljeni da podupiru nepješački promet.), Priključak na autocestu (Ceste koje se spajaju na autocestu koje vode do ili od autoceste na drugu autocestu ili autocestu nižeg ranga. Obično uz ista ograničenja kao i autocesta.)

130 m, 382 m, 99 m, 124 m, 241 m, 284 m, 251 m, 121 m

  • Da li je točna lokacija?
Odaberi Street View (povuci žutog čovjeka)

Povećaj mapu (veća karta)


Komentari

U tablici ispod se nalaze mjesta interesa, ceste i ulice, objekti i zgrade, trgovine, slični objekti, hoteli apartmani i smjestaj, gradovi te adrese u Hrvatskoj koje su po udaljenosti najbliži adresa Priključak na autocestu Mala Subotica. Kartu pogledajte gore na stranici. Za detalje kliknite oznaku na karti. 27 lokacija se nalazi u blizini. Najbliža lokacija je za 50 m.

PREVEDENO NA JEZIKE: hr de

GRADOVI U HRVATSKOJ: Adrese Klana Adrese Magadenovac

Podatci su ažurirani u periodu od 2009 do 2019 godine. Vrijeme generiranja stranice 11.79 milisekundi.

Share This